Søgne - møtedokumenter

10.12.19

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

10.09.19

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg 

Protokoll

04.09.19

Sakspapirer 

Protokoll

13.05.19

Sakspapirer 

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

20.03.19

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

05.03.19

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

Ettersendt 04.03.19 – Offentlig versjon av vedlegg til sak 9/19:

Notat Parat

Oppfølging – brev fra kommunen

Tidslinje

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Vedlegg 7

Vedlegg 8

Vedlegg 9

Vedlegg 10 og 11 Søknad om permisjon

22.01.19

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

14.12.18

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

05.11.18

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

 

20.09.18

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

08.05.18

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

01.03.18

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

Ettersendt 20.3.2018 – Offentlig versjon av vedlegg til sak 10/18-2 – Innkommen post:

Vurdering av hvorvidt dokumentene er offentlige eller om det er grunnlag for å unnta dokumentene fra offentlighet

Brev til alle gruppedederne 12.02.18 (dokumenter på rødt papir) – Sladdet versjon

Brev til formannskapet og kommunestyret fra vernetjenesten datert 12.02.18

Mail korespondanse vedr. brev til formannskapet og kommunestyret fra vernetjenesten

Mailkorespondanse fra Jan Stubstad med svar vedr. konvolutten i posthylla på rådhuset den 12.2.2018

30.01.18

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

08.12.2017

Sakspapirer

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

 

31.10.2017 – Avlyst

 

26.09.2017

Sakspapir

Sakspapir med vedlegg

Protokoll