Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS

Sekretariatet er nå endret og vi heter nå Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS  (VETAKS)

VI HAR NY HJEMMESIDE – DENNE SIDEN ER IKKE AKTIV LENGER!

Ny hjemmeside er: VETAKS.NO

Aktuelt/Nyheter

Representantskapsmøte 27.11.19  kl 12:30 i Kristiansand.

Vårkonferansen 2019

Vi får blant annet besøk av Riksrevisor Foss og Harberg, nestleder av kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Se vedlagt program. Vårkonferansen 2019

les mer

Temarks Vårkonferanse 2018

Temark arrangerte årets vårkonferanse i Kristiansand 19.04.18. På programmet sto viktige temaer som ny kommunelov, hvordan sikre god samhandling mellom kontrollutvalget og politisk- og administrativ ledelse og sist men ikke minst åpenhet i forvaltningen – Reglene om...

les mer

Demokratiske verdier – debatten må tas i det offentlige rom!

Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket. En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets...

les mer