Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Temark, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 31 kommuner og       3 fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark. Kontrollutvalgene skal  føre tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1.

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

  • saksforberedelse og utredning av saker som skal behandles
  • oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • praktiske sekretariatsfunksjoner
  • bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg
  • valg av revisjonsordning

Aktuelt/Nyheter

NDLA – bekymringsmelding til Økokrim

Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA. - Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier kontrollutvalgslederen i Telemark fylkeskommune. Mange...

les mer

Sekretariatssamling i Larvik 16.-17. november

Temark var arrangør for høstens sekretariatssamling for sekretariatene rundt Oslofjorden. Temaer var innsyn i ansattes e-poster, treffsikre forvaltningsrevisjoner, generelle selskapskontroller og mye mer.

les mer