Vi får blant annet besøk av Riksrevisor Foss og Harberg, nestleder av kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Se vedlagt program.

Vårkonferansen 2019