Demokratiske verdier – debatten må tas i det offentlige rom!

Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket. En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets...

Søgne kommune

Lovbrudd avdekket i Søgne kommune Søgne kommune brøt loven to ganger