Alle nyheter

Vårkonferansen 2019

Vi får blant annet besøk av Riksrevisor Foss og Harberg, nestleder av kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Se vedlagt program. Vårkonferansen 2019

les mer

Temarks Vårkonferanse 2018

Temark arrangerte årets vårkonferanse i Kristiansand 19.04.18. På programmet sto viktige temaer som ny kommunelov, hvordan sikre god samhandling mellom kontrollutvalget og politisk- og administrativ ledelse og sist men ikke minst åpenhet i forvaltningen – Reglene om...

les mer

Demokratiske verdier – debatten må tas i det offentlige rom!

Et demokrati er når det legges til rette for at innbyggere har reel innflytelse på eget lokalsamfunn. Det er flere nivåer av folkestyre, og alle nivåer er avhengig av tillit fra folket. En kommune er avhengig av tillit når de forvalter store verdier på felleskapets...

les mer

NDLA – bekymringsmelding til Økokrim

Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA. - Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier kontrollutvalgslederen i Telemark fylkeskommune. Mange...

les mer

Sekretariatssamling i Larvik 16.-17. november

Temark var arrangør for høstens sekretariatssamling for sekretariatene rundt Oslofjorden. Temaer var innsyn i ansattes e-poster, treffsikre forvaltningsrevisjoner, generelle selskapskontroller og mye mer.

les mer