Sekretariatskonferanse på Gardermoen 13 – 14 september i NKRFs regi. Fire av våre syv sekretærer deltar.