Ber Økokrim etterforske offentlig læremiddelselskap

To kontrollutvalg vil sende bekymringsmelding til Økokrim etter avsløringene rundt NDLA.

– Det er snakk om store penger og bekymringsverdige dobbeltroller, sier kontrollutvalgslederen i Telemark fylkeskommune. Mange av de 18 eierfylkeskommunene har nå behandlet de kritikkverdige forholdene som er kommet frem rundt det fylkeskommunale læremiddelselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Resultatet kan bli politietterforskning av selskapet som lager gratis læremidler til norske videregåendeelever.

155 millioner kroner, 45 prosent av alle pengene NDLA har brukt på innkjøp i markedet, har gått til ett privat konsulentselskap. Det har skjedd samtidig som eierne av konsulentselskapet hadde sentrale lederroller i NDLA. – Man kan nesten ikke forestille seg noen større inhabilitetsproblematikk, sier utvalgsleder i Telemark.

To revisjonsrapporter fra Deloitte har blant annet avdekket at lov om offentlige anskaffelser ble brutt, da NDLA i 2013 og 2014 handlet for 25 millioner mer enn den anslåtte kontraktsverdien fra konsulentselskapet.

Den siste revisjonsrapporten behandles av fylkeskommunene i disse dager. Flere har sluttet seg til kontrollutvalget i Hordaland, som vedtok å be fylkesrådmannen og NDLA sørge for at forbedringspunktene fra rapporten ble fulgt opp. Men kontrollutvalgene i Telemark og Aust-Agder mener saken er så alvorlig at et internt oppgjør ikke er nok. De tar til orde for at NDLA politietterforskes.

– Rapportene har ikke vurdert om noen har hatt fordeler av å sitte på begge sider av bordet. Det kan ligge en mistanke der, som det vil være greit å få avklart, sier lederen i kontrollutvalget i Aust-Agder.

Les hele saken i Nrk Hordaland »