Temark arrangerte årets vårkonferanse i Kristiansand 19.04.18.

På programmet sto viktige temaer som ny kommunelov, hvordan sikre god samhandling mellom kontrollutvalget og politisk- og administrativ ledelse og sist men ikke minst åpenhet i forvaltningen – Reglene om dokumentoffentlighet og møteoffentlighet og den vanskelige «gråsonen». Foredragsholderne denne dagen var ordfører i Kristiansand Harald Furre, tidligere rådmann i Kristiansand Tor Sommerseth og professor emeritus Jan Fridtjof Bernt.

Ca. 70 deltakere hadde tatt turen til Kristiansand for å få faglig påfyll denne dagen. Hovedtyngden av deltakeren var kontrollutvalgsmedlemmer, men både ordførere og rådmenn hadde også tatt turen.

Temark ønsker å takke bidragsyterne og alle deltakeren for oppmøte og aktiv deltakelse underveis!