Kontrollutvalget i Tvedestrand

Leder av kontrollutvalget:

Svein Hansen

Tlf: 93 06 91 92

Epost: sve-ha@online.no

Utvalgssekretær:

Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Tlf: 91 72 65 06

Epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Svein Hansen (Ap)

Nestleder: Birger Eggen(H)

Medlem: Linn Zwilgmeyer (Ap)

Medlem: Gregert Gliddi

Medlem: Liv Damsgård Tomter