Kontrollutvalget i Tokke

Leder av kontrollutvalget:

Olav Godtland

Tlf: 41 63 05 21

Epost: og.ap@tokke.kommune.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Olav Godtland (Ap)

Nestleder: Alf Jul Jakobsen (KrF)

Medlem: Anne Gro Damkås (Ap)

Medlem: Steinar Mandt (Sp)

Medlem: Siv Reidun Eide (Sp)