Kontrollutvalget i Søgne

Leder av kontrollutvalget:

Helge Andresen (H)

Tlf: 916 35 470

Epost: tofteand@online.no 

Utvalgssekretær:

Alexander Etsy Jensen

Tlf: 91 82 75 45

Epost: alexander.etsy.jensen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Helge Andresen (H)

Nestleder: Per Gunnar Salomonsen (SV)

Medlem: Audun Hinna Øvrebø (AP)

Medlem: Torunn Verdal (KRF)

Medlem: Grethe Alver Jacobsen (H)