Kontrollutvalget i Søgne

Leder av kontrollutvalget:

Jan Stubstad

Tlf: 90 86 38 32

Epost: mailto:stubstad@norwaycom.no

Utvalgssekretær:

Alexander Etsy Jensen

Tlf: 91 82 75 45

Epost: mailto:alexander.etsy.jensen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Jan Stubstad (H)

Nestleder: Peder Johan Pedersen (SV)

Medlem: Reidun Westergren (H)

Medlem: Roar Tufteland (KrF)

Medlem: Marianne Meihold (Ap)

Sentrale dokumenter

  • xx
  • zz
  • ggg

Forvaltningsrapporter

  • dd
  • kk
  • nnn
  • dd
  • rrr