Kontrollutvalget i Risør

Leder av kontrollutvalget:

Per Anders Østerholt

Tlf: 90 53 05 65

Epost: mailto:oesterho@online.no

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Per Anders Østerholt (H)

Nestleder: Rune Hansen (MDG)

Medlem: Anlaug Stenersen (V)

Medlem: Randi Gunsteinsen (Ap)

Medlem: Per Søderlind (H)