Kontrollutvalget i Notodden

Leder av kontrollutvalget:

Karin Follerås

Tlf: 91 30 19 12

Epost: mailto:karin@n4s.no

Utvalgssekretær:

Beate Marie Dahl Eide

Tlf: 91 73 98 93

Epost: beatemarie.dahleide@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Karin Follerås (H)

Nestleder: Odd-Arne Thorbjørnsen (H)

Medlem: Bjarne Bakken (Ap)

Medlem: Anne Solberg (Ap)

Medlem: Sveinung Hesjedal (H)