Kontrollutvalget i Hjartdal

Leder av kontrollutvalget:

Olav Tho

Tlf: 48 00 60 38

Epost: tho-olav@online.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Olav Tho (Sp)

Nestleder: Liv Tinnes (Sp)

Medlem: Audun Darrud (H)

Medlem: Kristin Wåle (KrF)

Medlem:Roger Lind (Ap)