Grimstad - møtedokumenter

05.12.2019

Møteinnkalling

Sakspapirer med vedlegg

Vedlegg til sak 54/19

Protokoll

17.10.2019

Møteinnkalling

Sakspapier med vedlegg

Tertialrapport 2 tertial 2019 Grimstad kommune

Tertialrapport 2 tertial 2019 Driftsenhetenes rapporter – Grimstad kommune

Oppfølging av politiske vedtak per 310819

Finansvedlegg 2 tertialrapport 2019 Grimstad kommune

Fondsoversikt 2 tertialrapport 2019 – Grimstad kommune

Protokoll 17.10.2019

19.09.2019

Møteinnkalling

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

Presentasjon virksomhetsbesøk I4Helse

20.06.2019

Møteinnkalling 20.06.2019

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

08.05.2019

Sakspapirer 08.05.2019

Sakspapirer med vedlegg

Grimstad kommune – Årsregnskap 2018

Grimstad Kommune Årsmelding 2018

Enhetenes årsmelding 2018 Grimstad kommune

Finansvedlegg årsmelding 2018 Grimstad kommune

Kostra-og-effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018

Protokoll 08.05.2019

14.03.2019

Sakspapirer 14.03.2019

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll

07.02.2019

Sakspapirer 07.02.2019

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll 07.02.2019

06.12.2018

Sakspapirer 06.12.2018

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll Grimstad kontrollutvalg 06.12.2018

23.10.2018

Sakspapir 23.10.2018

Sakspapir med vedlegg

Protokoll 23.10.2018

Presentasjon sak 48/18

Vedlegg til sak 39/18

2. tertialrapport 2018 Grimstad kommune

Driftsenhetenes rapporter 2 tertial 2018

Finansvedlegg 2 tertial 2018 Grimstad kommuen

Fondsoversikt 2 tertialrapport 2018 Grimstad kommune

Oppfølging av politiske vedtak pr 2 tertial 2018 Grimstad kommune

Vedlegg til sak 49/18

Saksfremlegg kommunstyret sak 17-151.1

vedlegg 1 til sak 17-151.1

Vedlegg 2 til sak 17-151.1

 

06.09.2018

Sakspapir 06.09.2018

Sakspapir med vedlegg

Protokoll 06.09.2018

14.06.2018

Sakspapir 14.12.2018

Sakspapir med vedlegg

1. tertialrapport 2018 Grimstad kommune

Driftsenhetenes rapporter – 1 tertialrapport 2018 Grimstad kommune

Finansvedlegg 1 tertialrapport 2018 Grimstad kommune

Fondsoversikt 1 tertial 2018 Grimstad kommune

Oppfølging av politisk vedtak 2016-2018 – 1 tertial 2018 Grimstad kommune

Protokoll 14.06.2018

12.06.2018

Sakspapir 12.06.2018

Sakspapir med vedlegg

Rapport Aust Agder Revisjon IKS – Kontrollhandlinger knyttet til arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger

Utdrag notat fra rådmannen til kontrollutvalg av 14.12.2017

Protokoll 12.06.2018

23.04.2018

Sakspapir 23.04.2018

Sakspapir med vedlegg

Regnskap 2017 Grimstad Bolig- og tomteutvikling KF

Årsmelding 2017 Grimstad bolig- og tomteutvikling KF

Årsmelding 2017 Grimstad kulturhus KF

Regnskap 2017 Grimstad kulturhus KF

Regnskap 2017 Grimstad kommune

Grimstad kommune – årsmelding 2017

Protokoll 23.04.2018

12.03.2018

Sakspapir 12.03.2018

Sakspapir med vedlegg

Protokoll 12.03.2018

23.01.2018

Sakspapir 23.01.2018

Sakspapir med vedlegg

Protokoll 23.01.2018

14.12.2017

Sakspapir 14.12.2017

Sakspapir med vedlegg 14.12.2017

Protokoll 14.12.2017

26.10.2017

Sakspapir 26.10.2017

Sakspapir med vedlegg

Protokoll 26.10.2017

07.09.2017

Sakspapir 07.09.2017

Protokoll 07.09.2017