Kontrollutvalget i Vest-agder

Leder av kontrollutvalget:

Vidar Kleppe

Tlf: 93 06 36 29

Epost: mailto:vidar.kleppe@demokratene.no

Utvalgssekretær:

Line Bosnes Hegna

Tlf: 90 65 64 26

Epost: mailto:line.bosnes@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Vidar Kleppe (DEM)

Nestleder: Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV)

Medlem: Lars Jørgen Hauge (Ap)

Medlem: Bente Birkeland (H)

Medlem: Terje Imeland (KrF)

Sentrale dokumenter

  • xx
  • zz
  • ggg

Forvaltningsrapporter

  • dd
  • kk
  • nnn
  • dd
  • rrr