Kontrollutvalget i Vennesla

Leder av kontrollutvalget:

Nina Schei Ledang

Tlf: 911 82 840

Epost: nina.s.ledang@vennesla-kommunestyre.no

Utvalgssekretær:

Sander Haga Ask

Tlf: 99 35 85 99

Epost: sander.haga.ask@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Nina Schei Ledang (H)

Nestleder: Trygve Sørli (Sp)

Medlem: Karin Hodne (Ap)

Medlem: Knut Olav Frøysnes (Krf)

Medlem: Nancy Brennevann Solbakken (PDK)