Kontrollutvalget i Vennesla

Leder av kontrollutvalget:

Oddbjørn Hagen

Tlf: 93 40 54 31

Epost: mailto:oddbjorn.hagen@vennesla-kommunestyre.no

Utvalgssekretær:

Sander Haga Ask

Tlf: 99 35 85 99

Epost: sander.haga.ask@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Oddbjørn Hagen (V)

Nestleder: Bente Synøve Laland (Sp)

Medlem: Tor Robert Robstad (Ap)

Medlem: Nina Schei Ledang (H)

Medlem: Jørund Sagedal (FrP)