Kontrollutvalget i Vegårshei

Leder av kontrollutvalget:

Helge Haugenes

Tlf: 91 10 50 22

Epost: mailto:helge.haugenes@konsmohus.no

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Helge Haugenes (KrF)

Nestleder: Bjørn Saga (Ap)

Medlem: Helga Raudsandmoen (Sp)

Sentrale dokumenter

  • xx
  • zz
  • ggg

Forvaltningsrapporter

  • dd
  • kk
  • nnn
  • dd
  • rrr