Kontrollutvalget i Tinn

Leder av kontrollutvalget:

Gunnar Odd Hagen

Tlf: 99 24 47 60

Epost: mailto:gunnar.odd.hagen@tinn.kommune.no

Utvalgssekretær:

Beate Marie Dahl Eide

Tlf: 91 73 98 93

Epost: mailto:beatemarie.dahleide@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Gunnar Odd Hagen (H)

Nestleder: Torild Irene Kristiansen Bye (Ap)

Medlem: Christine Løkke Jensen (H)

Medlem: Arnhild Grov Mortensson (Sp)

Medlem: Kjetil Høstrup Djuve (SV)

Sentrale dokumenter

  • xx
  • zz
  • ggg

Forvaltningsrapporter

  • dd
  • kk
  • nnn
  • dd
  • rrr