Kontrollutvalget i Songdalen

Leder av kontrollutvalget:

Espen Alf Halvorsen

Tlf: 93 00 57 37

Epost: mailto:espen.alf.halvorsen@kristiansand.kommune.no

Utvalgssekretær:

Alexander Etsy Jensen

Tlf: 91 82 75 45

Epost: alexander.etsy.jensen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Espen Alf Halvorsen (KrF)

Nestleder: Stein Vidar Eikholm (FrP)

Medlem: Solveig Nordkvist (H)