Kontrollutvalget i Nome

Leder av kontrollutvalget:

Sveinung Kjellemo

Tlf: 48 95 98 01

Epost: nome.sveinung.kjellemo@gmail.no

Utvalgssekretær:

Marianne Lundeberg

Tlf: 90 11 45 43

Epost: marianne.lundeberg@temark.no

 

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder:Sveinung Kjellemo (Sp)

Nestleder: Bjørn Ove Nordskog (AP)

Medlem: Aina Milevasslien (FRP)

Medlem: Ole Melteig (H)

Medlem: Ruth Halvorsen (V)