Kontrollutvalget i Gjerstad

Leder av kontrollutvalget:

Nils Audun Gryting

Tlf: 41 41 59 40

Epost: nilsaudungryting@gmail.com

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Nils Audun Gryting (KrF)

Nestleder: Mona Hoel (Sp)

Medlem: Albert Nævestad (Ap)

 

Sentrale dokumenter

  • xx
  • zz
  • ggg

Forvaltningsrapporter

  • dd
  • kk
  • nnn
  • dd
  • rrr