Kontrollutvalget i Froland

Leder av kontrollutvalget:

Hans Olav Blakstad

Tlf: 93 23 00 61

Epost: hans.olav.blakstad@froland.kommune.no

Utvalgssekretær:

Sander Haga Ask

Tlf: 99 35 85 99

Epost: mailto:sander.haga.ask@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Hans Olav Blakstad

Nestleder: Aadne K. Mykland

Medlem: Iren Pernille Stahl Strand

Medlem: Marit Fosse Olsen

Medlem: Nils Haugaas