Kontrollutvalget i Birkenes

Leder av kontrollutvalget:

Wiggo Svendsen

Tlf: 40 04 01 60

Epost: wsvendsen@live.no

Utvalgssekretær:

Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Tlf: 917 26 506

Epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Wiggo Svendsen (H)

Nestleder: Knut Gunnar Solli (Ap)

Medlem: Iren Sommerseth (SV)

Medlem: Olav Heimdal (Sp)

Medlem: Inger E. B. Slågedal (SV)