Kontrollutvalget i Bamble

Leder av kontrollutvalget:

Aase Kristine Salen Hagen

Tlf: 415 77 033

Epost: norbunkring@norbunkring.no

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Aase Kristin Salen Hagen (H)

Medlem: Carl-Otto Thommesen (FrP)

Medlem: Tom Rune Olsen (Ap)

Medlem: Ann Helen Storbø (V)

Medlem: Steinar Johnsen (H)