Kontrollutvalget i Bamble

Leder av kontrollutvalget:

Bård Hoksrud

Tlf: 90 91 98 38

Epost: bardandre.hoksrud@bamble.kommune.no

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Bård Hoksrud (FrP)

Nestleder: Aase Kristin Salen Hagen (H)

Medlem: Carl-Otto Thommesen (FrP)

Medlem: Tom Rune Olsen (Ap)

Medlem: Ann Helen Storbø (V)