KONTROLLUTVALGET I ARENDAL KOMMUNE

Leder av kontrollutvalget:

Per-Jakob Haakstad

Tlf: 478 16 750

Epost: pjh@h-co.no

Utvalgssekretær:

Benedikte Muruvik Vonen

Tlf: 905 89 043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Per-Jakob Haakstad (H), tlf. 478 16 750, epost: pjh@h-co.no

Nestleder: Liv Andersen (Ap), tlf. 918 50 640, epost: liv.andersen@arendal.kommune.no

Medlem: Anne Rostad (SV), tlf. 414 62 821, epost: anne.rostad@arendal.kommune.no

Medlem: Kristen Bjormyr (Sp), tlf. 952 02 030, epost: kristen.bjormyr@arendal.kommune.no

Medlem: Terje Stiansen (Frp), tlf. 450 24 541, epost: terje.stiansen@arendal.kommune.no