Kontrollutvalget i Åmli

Leder av kontrollutvalget:

Tobias Wessel-Hansen Tangen

Tlf: 90 58 10 00

Epost: politiker.tobias@tangen.no

Utvalgssekretær:

Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Tlf: 91 72 65 06

Epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H)

Nestleder: Angrim Flaten (AP)

Medlem: Rakel Birkeli Søraker (SP)

Medlem: Turid E. Haugstøyl (H)

Medlem: Ole Martin Retterholt (FRP)