Kontrollutvalget i Åmli

Leder av kontrollutvalget:

Tobias Wessel-Hansen Tangen

Tlf: 90 58 10 00

Epost: politiker.tobias@tangen.no

Utvalgssekretær:

Alexander Etsy Jensen

Tlf: 91 82 75 45

Epost: alexander.etsy.jensen@temark.no

Medlemmer i kontrollutvalget

Leder: Tobias Wessel-Hansen Tangen

Nestleder: Angrim Flaten

Medlem: Rakel Birkeli Søraker

Medlem: Turid E. Haugstøyl

Medlem: Ole Martin Retterholt

Sentrale dokumenter

  • xx
  • zz
  • ggg

Forvaltningsrapporter

  • dd
  • kk
  • nnn
  • dd
  • rrr