Hjem / Om oss / Om Kontrollutvalgssekretariatet

Om Kontrollutvalgssekretariatet

Om Kontrollutvalgssekretariatet

Adresse:

Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Hellandtunet, Postboks 4

3833 Bø

postmottak@temark.no

 Org nr.: 987 993 766

 

Sekretariatets oppgaver er å bistå kontrollutvalgene med følgende:

  • Saksbehandle saker til behandling i kontrollutvalget
  • Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
  • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selkspaskontroll
  • Videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
  • Bistå ved valg av revisjonsordning
  • Håndtere kontrollutvalgenes arkiver
  • Ansvar for alle prskitske sekreteriatfunksjoner knyttet til møter i utvagene.

Kfr. Kommuneloven § 77 og Forskrifter for kontrollutvalg. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.